VIETNAM PRO CLUBS LEAGUE | FIFA 20

VUI LÒNG ĐỌC KỸ LUẬT THI ĐẤU TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ – VPL20 SEASON1

  • Phí đăng ký: 1.500.000 VNĐ. Trong đó bao gồm phí tham gia 1.000.000 VNĐ (không hoàn lại) và tiền tạm ứng 500.000 VNĐ (sẽ hoàn lại sau khi trừ tiền phạt).
  • Đại diện các đội điền chính xác thông tin đăng ký, cập nhật và thông báo cho BTC các thông tin thay đổi trước khi giải đấu diễn ra, các thông tin đã đăng ký không được thay đổi trong suốt thời gian giải đấu diễn ra.
  • Số lượng thành viên (gồm cả đội trưởng) đăng ký tối đa: 15 thành viên.
  • Số lượng thành viên đăng ký tối thiểu: 05 thành viên.
  • Trong thời gian giải đấu diễn ra, các đội được phép đăng ký bổ sung hoặc thay thế tối đa 03 người chơi với điều kiện những người chơi này chưa thi đấu cho bất cứ đội nào trong giải đấu và tổng số người chơi của đội không vượt quá 15.
  • Bằng việc đăng ký tham dự giải đấu, đại diện các đội cùng các thành viên mặc nhiên xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với Luật thi đấu.
  • Hạn chót đăng ký thi đấu là 23h59 ngày 31/10/2019. Các đại diện đội điền thông tin vào mẫu phía dưới.
  • Hạn chót đăng ký thành viên là 23h59 ngày 03/11/2019. Cách thức đăng ký sẽ được thông báo tới các đội trưởng sau.
  • Hạn chót đóng phí đăng ký là 23h59 ngày 05/11/2019. Cách thức đóng phí sẽ được thông báo tới các đội trưởng sau.
proclub-logo

#FIFAVN #PROCLUBS #VIETNAM